Üçüncü Kişiler Aydınlatma Metni

Üçüncü Kişiler Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA ÜÇÜNCÜ TARAF AYDINLATMA

Türkiye’ de kurulu Kale Mah. Ziya Paşa Sok.Fatih Temiz İş Merkezi B Blok No:4 Kat:6 D.9 İlkadım/Samsun adresinde mukim, ticaret sicil gazetesine 21222 no ile kayıtlı, 0293039742600016 mersis no’ lu, Gaziler Vergi Dairesi, 2930397426no’ lu vergi mükellefi, Detay Kömür San ve Tic ltd. Şti. (“Şirket” veya “Platform”) olarak; siz 3. kişilerin [Çalışan adayı referansları; Çalışan aile üyeleri; Kursiyer adayı referansları; Stajyer veli/yasal temsilci/yakını; Tedarikçi çalışanı/yetkilisi; Ürün veya Hizmet Alan Kişi yetkilisi/çalışanı] kişisel verilerini büyük bir özenle ele aldığımızı belirtmek, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi uyarınca sizleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgi için https://www.detaykomur.com.tr/ de yer alan “Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı (Politika) inceleyebilirsiniz. İşbu Metin’de değişiklik yapılması halinde Politika dahil olmak üzere ilgili tüm dokümanlar güncellenecektir.

1- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Kişisel verileriniz; · Çalışan adayı referanslarının kişisel verileri; çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve ı̇letişim faaliyetlerinin yürütülmesi · Çalışan aile üyelerinin kişisel verileri; bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, çalışanlar ı̇çin ı̇ş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar ı̇çin yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk ı̇şlerinin takibi ve yürütülmesi ve ı̇ş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi · Kursiyer adayı referanslarının kişisel verileri; kursiyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, kursiyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi ve ı̇letişim faaliyetlerinin yürütülmesi, · Stajyer veli/yasal temsilci/yakınlarının kişisel verileri; çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, ı̇letişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi · Tedarikçi çalışanı/yetkilisinin kişisel verileri; bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe ı̇şlerinin yürütülmesi, ı̇nsan kaynakları süreçlerinin planlanması, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi · Ürün veya Hizmet Alan Kişi yetkilisi/çalışanının kişisel verileri; hukuk ı̇şlerinin takibi ve yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, ı̇letişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, KVKK’da düzenlenen genel ilkelere uygun olarak işlenmektedir.

2- Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları Detay Kömür tarafından hukuka uygun olarak işlenen verileriniz; · Çalışan adayı referanslarının kişisel verileri çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla tedarikçilerimize, · Çalışan aile üyelerinin kişisel verileri; bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, çalışanlar ı̇çin ı̇ş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, ve ı̇ş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla tedarikçilerimize, · Tedarikçi çalışanı/yetkilisinin kişisel verileri; bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi ve finans ve muhasebe ı̇şlerinin yürütülmesi amaçlarıyla tedarikçilerimize,

3- Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, tedarikçilerimizden, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, kursiyer adaylarımızdan, ürün alan kişi yani müşterilerimizden fiziki ve elektronik ortamlar aracılığıyla elde edilmekte olup, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen işleme şartları (kanunlarda açıkça öngörülmesi, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması, şirketimizin meşru menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olması) dahilinde işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 4- KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Detay Kömür’ün [email protected] adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Detay Kömür San ve Tic ltd. Şti.

Mersis No: 0293039742600016

İletişim Linki: https://www.detaykomur.com.tr/contact.php

Adres: Kale Mah. Ziya Paşa Sok.Fatih Temiz İş Merkezi B Blok No:4 Kat:6 D.9 İlkadım/Samsun